Pædagoguddannelsen i fokus

Ved Carlo Grevy

 

best tracker

Tilbage ] Startside ] Næste ]

 

Barnet

Barnet har endnu ikke lært den voksne verdens kodeks, de voksne konventioner for, hvordan tingene ”er”. Jf. Wittgenstein har barnet ikke de samme briller på som den voksne. Det betyder ikke, at barnets udgave af virkelighed er dårligere eller nødvendigvis bedre, end den voksnes briller er. Barnets er anderledes. I en verden, der er under stadig forandring – og hvor forandringstakten også er stigende – er det hensigtsmæssigt, at barnet socialiceres til, lærer, erkender at deres mere undersøgende tilgang til virkelighed er legitim og ønskværdig. Pædagogen må opmuntre barnet til at stole på sin umiddelbare oplevelse, der kan være noget anderledes end den voksnes – og det er godt, for det er en anden virkelighed barnet skal leve sit liv i. Barnet får selv styr på og styrke til at leve i verden, når det udfordres i at være med til at sætte ord på den.

 

Barnet har en udforskende og undersøgende tilgang til virkelighed. Med tiden kan barnets nysgerrighed invalideres, ofte i den fortsatte læring, hvor børnene mister lysten til at lære, fordi de mødes med mere stereotypiserede udgaver af verden, som de præmieres for at overtage.

 

Den voksne, pædagogen

Den voksne har en tillært tilgang til virkelighed. Den voksne har gået i skole, er blevet socialiseret i forskellige institutioner og i hjemmet. Den voksne bærer på social og kulturel kapitel! Den voksne har dog ofte en mere lukket tilgang til tekster og til de muligheder, omgivelserne tilbyder. Det er praktisk og hensigstmæssigt: ressourcesparende. Den dybe tallerken skal ikke opfindes hver gang. Men det skal barnet. Ethvert barn skaber altid sin egen verden. Den voksnes tro på, at to og to er fire, at en skov er en skov, at ingenting har ændret sig ændret sig de sidste mange år – den er uhensigtsmæssig. Den voksne har derfor ofte en mere snæver og begrænset horisont end barnet.

 

Den voksne, pædagogen, har sin habitus, sin egen diskurs og forståelse af verden. Den sættes på prøve i mødet med barnet.

Opdateret 29-01-2013 - webmaster Carlo Grevy